Styret i VGS-gruppen

Styremedlem Odd Arne Meyer Sjøberg

Odd Arne Sjøberg har i en årrekke vært engasjert innen videregående opplæring, og har også vært sterkt engasjert innen landslinjene for anleggsmaskinførere. De siste årene har han også vært sekretær for landslinjene samtidig som han har hatt en lederstilling ved Sam Eyde Videregående Skole.

Odd Arne har vært en ivrig medlem i VGS-gruppen og har deltatt på de fleste møtene de senere år siden han kom inn i gruppen.

Styremedlem Truls Jardar Sønsterud

trulsjs@ostfoldfk.no

Styremedlem Trond Sneve

trond.sneve@ffk.no

Styremedlem Lasse Svellingen

lasse.svellingen@hfk.no

Styremedlem Rolf Kvåle

rolf.kvale@hfk.no

Styremedlem Harald Svendsen

harald.svendsen@tromsfylke.no

Styremedlem Eva Holthe Mathisen

evama@trondelagfylke.no

Vara: Knut Arne Skaalvik

knut.arve.skaalvik@bfk.no

Faggruppens administrator Lars Nordvik

Lars Nordvik er administrator for VGS-gruppen, og er for øvrig fagsjef i NOORSI. Lars er sterkt engasjert innen en rekke fagområder i flere bransjer, herunder blant annet fagområdene sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll, og har tidligere vært daglig leder i sertifisert sakkyndig virksomhet.

lars@noorsi.no

Please reload

 © 2017 VGS-gruppen 

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940