Styret i VGS-gruppen

Styreleder Rolf Kvåle

Rolf er leder for Noorsi sin VGS gruppe og til daglig avdelingsleder for TIP/Elektro ved Os Videregående skole.

rolf.kvale@vlfk.no

Styremedlem Odd Arne Meyer Sjøberg

Odd Arne har i en årrekke vært engasjert innen videregående opplæring, og har også vært sterkt engasjert innen landslinjene for anleggsmaskinførere. Han har vært sekretær for landslinjene samtidig som han har hatt en lederstilling ved Sam Eyde Videregående Skole.

odd.arne.sjoberg@sameyde.vgs.no

Styremedlem Truls Jardar Sønsterud

Truls er lærer ved bygg og anleggsteknikk, Kalnes videregående skole

trulsso@viken.no

Styremedlem Trond Sneve

Trond er avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk ved Kirkenes Videregående skole

trond.sneve@ffk.no

Styremedlem Lasse Svellingen

Lasse er avdelingsleder for Bygg og anleggsteknikk ved Os Videregående skole

lasse.svellingen@vlfk.no

Styremedlem Harald Svendsen

Harald er assisterende rektor ved Bardufoss Videregående skole

harald.svendsen@tffk.no

Styremedlem Eva Holthe Mathisen

Eva er seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune  

evama@trondelagfylke.no

Vara: Knut Arne Skaalvik

Knut Arve er avdelingsleder og for tekniske fag og SESAM, samt hovedtillitsvalgt for undervisning, ved Hønefoss videregående skole

knutska@viken.no

Daglig leder Lars Nordvik - NOORSI

Lars Nordvik er fagsjef i NOORSI men er også Daglig leder i VGS Gruppen. 

lars@noorsi.no

Please reload