Behov for revisjon av opplæringsplanene - spesielt ift. videregående skoler sitt behov!

NOORSI har stadig oftere forespørsler fra bransjen med tanke på revisjon av opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring. I den senere tid har planene vist seg å være ganske så utdaterte i forhold til mange forskjellige faglige tema, så mange spør om ikke det nå er på tide å revidere opplæringsplanene som tross alt er fra 1991. Når det gjelder videregående skoler så var disse i det hele tatt ikke tenkt på den gang opplæringsplanene ble laget. Det ser man på en rekke forskjellige områder med timebaserte moduler og annet som har forkludret sertifisert opplæring i videregående skoler. I tillegg så har jo også sertifiseringsorganene drevet spissfindig fortolkning, slik at dette også har skapt vanskeligheter for videregående skoler. Vi husker spesielt en periode der Modul 1.1 fikk så kort varighet at eleven ikke klarte å fullføre utdanningsløpet før Modul 1.1 var utløpt..

Vårt svar som vi kan gi per i dag, er at det foreligger en plan fra Arbeidstilsynet om revisjon av alle dokumentene i sertifiseringsordningen. Dette arbeidet startet med revisjon av Norm for kontrollomfang, og slik vi har forstått det, skal tilleggskriteriene for sakkyndig virksomhet revideres etter dette. Ut fra vårt estimat vil da arbeidet med revisjon av opplæringsplanene kanskje starte i løpet av 2018.

Det er nå slik at Arbeidstilsynet har tatt "eierskap" til disse dokumentene i sertifiseringsordningen (slik vi forstår - men dette er omstridt av sertifiseringsorganene), og at de også stiller med sekretariat til revisjonsarbeidet.

NOORSI vil selvsagt delta i revisjonsarbeidet og sørge for at VGS sine interesser blir ivaretatt i reviderte opplæringsplaner.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon