Fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet har nå innkalt til nytt møte i Arbeidstilsynets Fagforum. Møtet finner sted hos Arbeidstilsynet i Trondheim 19. oktober kl.10.

Arbeidstilsynet har i lengre tid vært oppfordret til å ta stilling til blant annet bruk av simulator i sertifisert sikkerhetsopplæring, og har varslet at dette blir en sak som blir tatt opp på møtet. NOORSI har etterlyst retningslinjer for simulator over lengre tid, da simulator for lengst har blitt tatt i bruk av mange sertifiserte opplæringsvirksomheter. Spørsmålet har spesielt vært hvor vidt simulator kan erstatte deler av de fastsatte praksistimer i henhold til opplæringsplanen, blant annet modul 3. Forhåpentligvis er det altså en avklaring i sikte på dette viktige spørsmål nå på oktobermøtet. For øvrig er det et berettiget håp om at også den reviderte Norm for kontrollomfang (sakkyndig kontroll), nå endelig blirvedtatt på dette møtet. Revisjon har pågått i halvannet år. I så fall er man et steg nærmere en oppstart av revisjon av læreplanene for truck, kran og anleggsmaskiner fra 1991. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon