Elektronisk spørsmålsbank - uavhengig prøving i videregående skoler


NOORSI er nå omtrent i mål med sin elektroniske spørsmålsbank for sertifisert sikkerhetsopplæring på truck, kran og anleggsmaskiner. Et utvalg av fagpersoner fra opplæringsvirksomheter, videregående skoler, Forsvaret og andre, har i snart to år jobbet med kvalitetssikring av den elektroniske spørsmålsbanken og flere virksomheter og videregående skoler har tatt den i bruk.

NOORSI vil denne høsten lansere systemet for fullt, og de som tar systemet i bruk vil få tillatelse til å bruke dokumentasjon med logo på at de har implementert uavhengig prøving i sertifisert sikkerhetsopplæring. Flere videregående skoler, opplæringsvirksomheter og store industriselskap har etterspurt dette i årevis. Når det gjelder industriselskapene så hevder flere at de etter hvert vil sette uavhengig prøving som krav dersom kursleverandør skal få anbud/tilbud om å kjøre sertifiserte kurs for deres ansatte. Dette som sikkerhet for at deres ansatte har fått den opplæring som skal gis i henhold til opplæringsplanen.

Per i dag er det selskap som etterprøver kandidater med kompetansebevis med egne interne prøver i etterkant, noe som i seg selv har vært en slags mistillit til ordningen for sertifisert sikkerhetsopplæring. Utover dette ligger det selvsagt en stor fordel for videregående skoler og opplæringsvirksomheter som tar dette i bruk ved at alt av papir knyttet til prøver blir borte, herunder retting og arkivering. I tillegg kan statistikk over resultat være svært interessant å følge med på for en opplæringsvirksomhet som har kvalitet i fokus.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon