SAMARBEIDSPARTNERE

VGS-gruppen knytter til seg samarbeidspartnere, sponsorer og annonsører. Det jobbes med dette nå. 

Hovedsponsor 2017

VGS-gruppen vil starte arbeidet med sponsorer og annonsører på nyåret 2018.

Sponsorer - Annonsører

Samarbeidspartnere

 

Dersom du vil bli samarbeidspartner med VGS-gruppen, så gir dette en rekke fordeler! Du vil få en egen samarbeidsavtale med felles prosjekt, din logo på brosjyren og på websiden, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du får rettigheter til å profilere deg på intranett, kurs m.m. Ta kontakt med oss for avtale om å bli samarbeidspartner!

Annonsør, sponsor, hovedsponsor

 

NOORSI med VGS-gruppen åpner igjen for annonsering i brosjyren og på web. Samtidig blir det også åpnet for at medlemmer kan bli sponsorer til VGS-gruppen. Arbeidet med å knytte til foreningen annonsører starter i oktober 2017.

Dersom du vil bli sponsor til VGS-gruppen, så gir dette en rekke fordeler! Du vil få din logo på brosjyren, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du får rettigheter til å profilere deg på web, kurs m.m. Ta kontakt med oss for avtale om å bli sponsor!