Medlemsfordeler som medlem i VGS-gruppen NOORSI

Som medlem i VGS-gruppen får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med sertifisert og- eller dokumentert sikkerhetsopplæring eller sertifisert sakkyndig kontroll i videregående skole, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid . Dette fordi bransjegruppens arbeid kan påvirke rammebetingelser.

VGS-gruppen  er en aktiv gruppe som spiller inn saker til Arbeidstilsynet og myndigheter, ved behov for avklaringer om aktuelle utfordringer innen videregående opplæring. Gruppen har også en rekke andre medlemsfordeler.

Bistand til deg

Sekretariat

NOORSI har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.

Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

 

Synliggjøring av videregående opplæring, landslinjene og videregående skoler sin posisjon 

VGS-gruppen i NOORSI jobber for å synliggjøre problemstillinger i videregående skoler ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket. Spesielt videregående skoler som har maskiner, utstyr, verksted, verktøy og farlig utstyr som brukes av elever under opplæring. VGS-gruppen ivaretar skolene og lærernes/ instruktørenes/kontrollørenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering

VGS-gruppen hjelper medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Lærere, instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder! VGS-gruppen bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon

VGS-gruppen har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Markedsføring

Som medlem blir du med i vår søkbare kursdatabase. Basen blir brukt av firmaer som ønsker ulike kurs innen blant annet sertifisert sikkerhetsopplæring. Det søkes også etter kontrollører i sakkyndig virksomhet i samme søkeside.

Fagmiljø

VGS-gruppen har et eget styre som har lang kompetanse innen VGS-gruppens arbeid. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål.

Fellesskap

VGS-gruppen gir fellesskap med andre lærere, instruktører og kontrollører gjennom gruppemøter, konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning

VGS-gruppen ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. VGS-gruppen jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

 

 

Økonomiske fordeler

Materiell

VGS-gruppen forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene. materiellportalen.no  finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

Videre har NOORSI utviklet bransjerelevante elektroniske system,ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

Forsikring

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring.  Forsikringene er skreddersydd instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

 

Kompetansebevis

NOORSI har gunstig rabattavtale på sertifisert - og dokumentert kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

 

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i VGS-gruppen rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Vikarer/ ekstrahjelp

Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med VGS-gruppen for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan VGS-gruppen bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Kurs, fagsamlinger og konferanser

Som medlem i VGS-gruppen kan du delta på kurs, fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs, fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.