Innmelding i VGS-gruppen kan du gjøre her på noen sekunder!

Mange takk for innmelding i VGS-gruppen! Innmelding sendt, vi kontakter deg så fort vi kan.

Hvem kan bli medlem?

Alle som jobber med eller er interessert i fagområdene sertifisert og dokumentert opplæring, sakkyndig kontroll eller farlig arbeidsutstyr, kan bli medlem.

Hva koster det?

Det er medlemmene selv som fastsetter kontingenten på årsmøtet. Årskontingenten er kr. 5000,- pr år for fullverdig  medlemskap, som inkluderer foretaket og ett hovedmedlem (person).

Dersom foretak har flere enn ett medlem kan disse frivillig meldes inn som personlig medlemmer for kr 1000,-  per år.

Forskjellen på fullverdig og personlig medlemskap er i hovedtrekk stemmerett ved årsmøte som er organisasjonens øverste organ.

Husk at for en og samme kontingent kan du være medlem i så mange av Noorsi sine faggrupper som du ønsker, se www.noorsi.no!

Les mer om fordelene med medlemskap under Medlemsfordeler. Eventuelt ring 33309940.