“Bransjegruppen for deg som jobber i VGS og er i kontakt med sertifisert eller dokumentert opplæring, sakkyndig kontroll eller farlig arbeidsutstyr"

shutterstock_1015845067.jpg
Om Faggruppen
Om faggruppen VGS

VGS-gruppen er en bransjegruppe som er sterkt engasjert i det meget krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler. Herunder ligger eksempelvis sertifisert og dokumentert opplæring samt sertifisert sakkyndig kontroll.

 

Hovedfagområdene for sertifisert opplæring er truck, kraner & løfteredskap samt anleggsmaskiner, mens innenfor dokumentert opplæring ligger 100-vis av typer arbeidsutstyr som vinkelslipere, dreiebenker, lifter og annet farlig utstyr.

Faggruppen har videregående skoler som medlemmer, herunder blant annet lærere, instruktører og kontrollører.

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

FAG
Fagrelatert VGS-gruppen

Her ligger faglig informasjon om aktuelle problemstillinger som videregående skoler kan komme opp i, når man er underlagt to forskjellige regelverk fra både utdanningsmyndighetene og Arbeidstilsynet. Elever som jobber med farlig verktøy og utstyr skal generelt sett  ha risikovurdering og opplæring i henhold til Arbeidstilsynets regelverk. Hvordan skal dette gis? Hva er godt nok? Hvordan dokumentere? Hva om det skjer en ulykke?

Her legges regelverk/høringer fra myndighetene, lenker og kontaktinformasjon til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber i VGS. 

Snart lanseres muligheten for medlemmene å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner om opplæring utrykningskjøring.

STYRET
Leder og admin VGS-gruppen

Kontaktinformasjon til VGS-gruppens styre og administrator.

Administrator er fagsjef i NOORSI.

Nyheter

Facebook-nytt

Hva skjer..

 

Aktuelle kurs:

 

 

Se hele kurskalenderen her!