Fagsiden - VGS-GRUPPEN

Her vil det bli lagt ut høringer når Arbeidstilsynet (eller andre relevante myndigheter) har forskriftsendringer på gang.

Her kan du finne linker og kontaktinformasjon til myndigheter og andre som kan være interessante for bransjen.

Vi jobber med å opprette medlemsforum for medlemmene. Dette vil bli et lukket fagforum som skal omhandle alle deler av sertifisert og dokumentert opplæring, samt sakkyndig kontroll. Det vil i medlemsforum bli anledning til faglige diskusjoner, dele innlegg og nyheter m.m. Mer info kommer.

Please reload